Oncologische voetzorg

Kankerpatiënten kunnen met voetklachten geconfronteerd worden, die het beste door daarvoor opgeleide voetspecialist behandeld kan worden.

Het doel van Oncologische Voetzorg is de voeten van kankerpatiënten in een zo optimaal mogelijke conditie te brengen en te houden. Zo wordt de veiligheid en de gezondheid van de kankerpatiënt ondersteund. Deze vorm van voetzorg wordt altijd verleend in afstemming met een oncologisch behandelteam.

Oncologische voetzorg bestaat uit het begeleiden en verzorgen van de voeten van kankerpatiënten. Veranderingen aan de voeten, dienen bij deze patiëntengroep regelmatig gescreend te worden waarbij het , indien gewenst en mogelijk, verwijderen van (pathologisch) eeltvorming, en het verzorgen c.q. behandelen van (ingroeiende) teennagels van groot belang zijn.

Als gespecialiceerd behandelaar herken ik specifieke symptomen aan de nagels en de huid van de voet, en geef ik mijn bevindingen met toestemming van de patiënt door aan het oncologisch behandelteam.

Voorkomende symptomen, soms als bijwerking van een chemokuur kunnen zijn:

  • zwellingen
  • pijn
  • huidaandoeningen
  • nagelaandoeningen
  • jeuk/tintelingen

Soms kan een massage onderdeel van de behandeling zijn, maar er zijn vormen van ziekte en/of bijwerkingen waardoor een massage niet gegeven mag worden.

In de oncologische voetzorg werken in veel gevallen verschillende podo-disciplines samen.De behandeling strekt zich namelijk in veel gevallen uit van de huid en/of nagelbehandeling, tot het beschermen van de voetzool door middel van het dragen van druk-ontlastende en/of druk-corrigerende (inleg)zolen.In het laatste geval werk ik samen met Podotherapie-Asten en Podotherapie Hermannns, ndien nodig kunnen we voor u  de gewenste aanpassing van schoenen/inlegzolen maken.